– Den rentebanen som vi legger fram i dag, indikerer at renta kuttes for første gang i løpet av høsten – mest sannsynlig i september, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache da hun redegjorde rentebeslutningen og pengepolitiske vurderinger framover.

Renta ble besluttet holdt uendret på 4,5 prosent. Det har vært en del uenighet om når vi kan vete oss det første rentekuttet – i september eller desember.