Nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringen fra Ukraina tar seg opp i forhold til de to forrige kvartalene.

Med 8.200 nye ukrainske statsborgere som flyttet til Norge, var dette en økning på 500–2200 mot tidligere i år, men færre enn både andre og tredje kvartal i 2022.

Ved utgangen av september bodde det 55.600 ukrainske statsborgere i Norge. 51.500 av disse har flyttet hit i løpet av 2022 eller 2023, 400 ble født i Norge i samme perioden.

En annen bidragsyter til det økte folketallet var at det ble født flere enn på samme tid i fjor. I løpet av tredje kvartal ble det født 300 flere enn på samme tid i fjor, samtidig døde 600 færre. Det ga et fødselsoverskudd på 3900.