– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser på den helhetlige planen, for å kvalitetssikre saken før den går til styret, sier Helse Nord-direktør Marit Lind til NRK.

Hun ber da om å utvide fristen fra 20. desember til januar. Lind sier hun vil be om at Helse Nord avholder et ekstraordinært styremøte 9. januar.