«Regjeringen foreslår å endre navnene slik at de regionale helseforetakene benevnes som helseregioner, og at helseforetak som driver pasientbehandling navngis og omtales som sykehus,» heter det i stortingsmeldingen.

Navneendringen kommer ikke til å gjøre noe med organisasjonsformen eller ansvarsforholdet, og departementet ønsker seg dialog med helseforetakene så navneendringen kan gjennomføres «uten omfattende økonomiske og administrative konsekvenser.».