Neste år er det 100 år siden Norge fikk sin første kvinnelige ordfører. Kommunal Rapport sin oversikt viser at det fortsatt er mange kommuner som ikke har hatt en kvinne i sjefsstolen.

Andelen kvinnelige ordførere er på vei opp. Etter kommunevalget i fjor var andelen på nesten 37 prosent. Da fikk 14 kommuner for første gang en kvinne som ordfører.

Sigrid Simensen Ilsøy ble første kvinnelige ordfører i Hol kommune.

– Kvinner tenker kanskje mer over hva de må ofre, dersom de blir ordførere. Det tar mye tid. Det er en kjensgjerning at omsorgsbyrden fortsatt gjerne faller på kvinner. Det frister kanskje ikke å kombinere det med det 24/7-vervet det å være ordfører er, sier Ilsøy til avisen.

Kristelig Folkeparti har lavest kvinneandel i Kommune-Norge med 2 kvinnelige ordførere av 12.