Nær halvparten av befolkningen valgte å forhåndsstemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Og andelen velgere som forhåndsstemmer, blir større hvert eneste valg. Mens 49 prosent forhåndsstemte ved dette valget, var tallet 34 ved forrige lokalvalg for fire år siden.

SSB skriver at det tradisjonelt sett har vært SV-velgere, MDG-velgere og Rødt-velgere som peker seg ut i forhåndsstemme-statistikken. Men i år var det langt flere Høyre-velgere enn normalt som stemte før valgdagen.

Høyre fikk 3,4 prosent høyere oppslutning blant dem som forhåndsstemte sammenlignet med dem som stemte på valgdagen. Til sammenligning var tallet 0,2 prosent ved forrige lokalvalg og langt mindre i de foregående årene.

Samtidig skiller Senterparti-velgere seg ut andre veien, og disse velgerne foretrekker å stemme på valgdagen. Partiet fikk 3,4 prosentpoeng høyere oppslutning på valgdagen sammenlignet med forhåndsstemmene, en langt høyere andel enn noen av de andre partiene.