Mossleth (Sp) krever at ingen akutt- eller fødetilbud legges ned