I dag kreves det konsesjon etter energiloven dersom et solkraftanlegg utløser behov for å etablere en ny høyspentledning, skriver NVE i en pressemelding.

– Etter en vurdering av hensyn til kraftsystem, miljø og samfunn anbefaler NVE å innføre en ny konsesjonsgrense for solkraftanlegg, i form av en effektgrense på 5 MW, heter det i meldingen.

Anbefalingen forutsetter at det innføres utvidet tilknytning for kraftproduksjon opp til og med 22 kV, legger de til.