Kommune beskyldes for å ha ervervet eiendom urettmessig

foto