Makspriser i Widerøe-nettverket skal halveres også etter oppkjøpet