Forsvarer russer: – Han stiller seg uforstående til siktelsen

foto