Sømna pensjo­nist­forening mener folke­høgskole­utvalg har bommet