Flere meldinger til poli­tiet i Nordland om rakett fra Kiruna

foto