Kvinnen, som var inne til førstegangstjeneste, meldte på vegne av seg selv og elleve andre kvinnelige medsoldater, ifra om trakassering og tre voldtekter, og sier til NRK at det var en ukultur i den aktuelle bataljonen.

Den nå 22 år gamle kvinnen forteller at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep.

Ble voldtatt

– Det startet i det små, med ufine kommentarer fra medsoldater, sier hun. Hun forteller at det gikk så langt at hun selv ble voldtatt av en medsoldat.

Hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men mener at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

Soldaten som knyttes til den innmeldte voldtekten, sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i påstandene om voldtekt og seksuell trakassering.

En kvinnelig tillitsvalgt bekrefter opplysningene og sier hun opplevde lignende episoder selv. Hun er også enig i at det var en ukultur i bataljonen.

Benekter ukultur

Verken forsvarssjef Eirik Kristoffersen eller hærsjef Lars Lervik vil svare på spørsmål om denne konkrete saken, men Lervik sier på generelt grunnlag at det er og skal være trygt å være inne til førstegangstjeneste.

– Disse forholdene avdekker at det ikke er det og jeg er glad at de sier ifra fordi det gir oss en mulighet til å bli bedre, sier Lervik.

Bataljonssjef Nina-Sofie Berg i Stridstrenbataljonen på Bardufoss avviser overfor NRK at det er en ukultur i bataljonen.

– I 2021 hadde vi en del enkelthendelser som var knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Mye av det var relatert til verbal ordbruk. Vi hadde også et par hendelser som var svært alvorlige som ble anmeldt til politiet, sier Berg og opplyser at disse forholdene ble fulgt opp.