Lokalpolitiker får rolle i Oslo, skal utvikle Rødt nasjo­nalt