Budsjett: Vil utrede at tre områder blir til to

foto