Vil ha befaring i to fjorder for å se på plastsøppel fra skjelloppdrett