Kommunens koronatelefoner skal svare på tekstmeldinger

foto