Kommunens koronatelefoner skal svare på tekstmeldinger