– Personen er smittet etter besøk i Brønnøysund og er nå i isolat. Vevelstad kommune overvåker situasjonen kontinuerlig, og det er så langt ikke behov for ytterligere tiltak. Vi ber innbyggerne følge de nasjonale råd og regler som til enhver tid gjelder, sier ordfører Torhild Haugann.