Mowi søker om ny etablering av oppdrettsanlegg

På dette sjøkartet har Mowi merket av hvor oppdrettsanlegget skal være.