Mowi søker om ny etablering av oppdrettsanlegg

foto