Kommunen kjøper boligtomter for 2,7 millioner

foto