Enige om å samle fødetilbud, dundrende uenige om lokalisering