Tre over høyspentlinje ga strømutfall ved Sausvatn