Lokal bank etterlyser søknader om støtte fra lag og foreninger