Statsforvalteren ber kommunene passe på vannforsyningen

foto