Sladdet rundt på isbane kjørt opp av ordføreren

foto