Flere dispensasjonssaker må behandles politisk

foto