Stig Høyvik og to driftstyreledere topper lista for Brønnøy Venstre

foto