Svaberget smolt søker 5-10 ansatte: - Avhenger av hvilke søkere vi får

foto