Fødestueleder måtte invitere seg selv til foretaksstyrets fødeseminar i Brønnøy

foto