Barn gjorde alt rett da han fant en våpenkopi på Mo