Illusjonist vil få en dame til å "sveve i løse luften" på samfunnshuset