Virksomhetens driftsinntekter går ned 43 prosent og beløper seg i 2022 i underkant av 4 millioner kroner. Driftsresultatet er også på retur og er nå 650 000 kroner. Det er en nedgang på 25 prosent.

Også resultatet før skatt krymper og er nå cirka 650 000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 17 prosent. Det er selskapets nest høyeste lønnsomhet noensinne. Høyest var marginen i 2019. Da var tallet 17,9.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 21 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen annen tjenesteyting er tilsvarende snitt 5 prosent.

Fakta om Hannes Frisører

Hannes Frisører ble opprettet i 1986. Hovedbransjen er frisører.

Eieren, Hanne Jorunn Fonn (69), tok ikke ut utbytte siste år.

Hanne Jorunn Fonn er også daglig leder og styreleder.

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Hannes Frisører den 45. største bedriften innen sin spesifikke bransje i Trondheim kommune.

Bedriften er også nummer 62 i Trøndelag fylke, og den 624. største på landsbasis. Det finnes 60 selskaper i samme bransje i Trondheim.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Omsetning: 3 777 000 Driftsresultat: +17%