Hver tredje tenåring i alderen 15–19 år bruker smertestillende i løpet av en uke. Blant jenter er andelen hele 45 prosent, viser undersøkelsen ifølge Aftenposten.

Den er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det er 18-årsgrense for å kjøpe reseptfri smertestillende. Men likevel er bruken omfattende:

* Fire av ti jenter svarer at de aldri går et sted uten å ha smertestillende tilgjengelig.

* De aller fleste i alderen 15–19 år har tilgang til smertestillende hjemme. 68 prosent sier de tar selv ved behov, mens over halvparten oppgir at de får av foreldrene.

– Vi har over tid sett en økt bruk både av smertestillende og reseptbelagte medikamenter. Hvis du har lav terskel for å ta smertestillende, er det naturlig at du drar med deg vanene videre i livet. Det er det vi er bekymret for, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til Aftenposten.

Han minner om at overforbruk kan føre til kronisk hodepine.

Over påske ruller Helsedirektoratet ut en omfattende holdnings- og informasjonskampanje om smertestillende myntet på både foreldre og barn.