Poli­tikers brygge ble satt opp uten å søke kommunen