Regjeringen starter nå arbeidet med å endre deler av trossamfunnsloven som ble vedtatt av Solberg-regjeringen. En rekke forslag sendes i disse dager ut på høring.

Blant forslagene er tre ulike modeller for å sikre minst 40 prosent av hvert kjønn i trossamfunnenes styrer, skriver Vårt Land.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som også har ansvar for livssynspolitikken, sier at de vil ha innspill fra trossamfunnene på flere punkter.

– Vi vil at høringen skal være åpen, poengterer statsråden overfor Vårt Land.

Det gjelder blant annet hvor mange medlemmer tros- og livssynssamfunn skal trenge å ha for å få tilskudd fra staten. I dag er kravet 50 medlemmer, og regjeringen foreslår enten 100, 300 eller 500.

De vil altså uansett ha en kraftig økning i medlemskravet.

Regjeringen mener verken trossamfunnene selv eller staten er tjent med en utvikling der det blir så mange som mottar støtte at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig tilsyn..