Politibetjent bøtelagt for uaktsom kjøring med politibil