Etter flere tunge koronaår går det nå svært godt for norsk cruiseturisme, melder Dagens Næringsliv.

Norske fjorder ligger an til å få i alt 3389 cruiseanløp i 2023, med 4,7 millioner dagsbesøk, ifølge Cruise Norway. Det innebærer en vekst på tyve prosent sammenlignet med 2019, og rundt ti prosent fra i fjor. Veksten er størst i Nord-Norge.

– Inneværende år blir etter alt å dømme et rekordår for antall cruiseanløp til norske havner, antall cruisegjester til Norge, og rekordhøy verdiskaping for reiselivet her i landet, sier Inge Tangerås, daglig leder i Cruise Norway til avisen.

Kronesvekkelse og bred markedsføringseffekt internasjonalt er to forklaringer. Den tredje, og kanskje vel så viktige, handler om krigen i Ukraina. Da den brøt ut ble det meste av cruise i Østersjøen omdirigert.

– St. Petersburg er det store trekkplasteret på disse cruisene, og når det var uaktuelt, ble cruisene i stor grad flyttet til Sør-Norge, sier han.