Den økte interessen i kjølvannet av politikeres aksjehandel er noe av bakteppet for endringen, ifølge E24.

Det er allerede åpenhet om hvem som eier aksjer, men ordningen er i dag mer omstendelig. Man må ta kontakt med selskapet og be om å få utlevert den oppdaterte aksjeeierboken. Dette er en fullstendig liste over aksjonærer i selskapet, som blir oppdatert hver dag.

Nå skal tilsvarende opplysninger legges ut på nett. Tilgang får man ved å logge inn med Bank-ID på nettsiden til Euronext – som Oslo Børs er del av.

Innsyn vil gjelde noterte allmennaksjeselskap, aksjeselskap og egenkapitalbevisutstedere. Portalen skal etter planen være i gang i løpet av april-juni i år.

De børsnoterte selskapene og kontoførere fikk langt flere innsynsforespørsler i fjor enn de har fått tidligere. Det fulgte etter avsløringene av aksjehandel i habilitetssakene. På senhøsten i fjor besluttet Euronext Securities (tidligere Verdipapirsentralen VPS) å gjøre listene lettere tilgjengelig for folk.

For selskapene er det valgfritt å delta i innsynsportalen, men de må aktivt melde seg ut dersom de ikke ønsker å være med.