Havila Kystruten vil hente inntil 300 millioner kroner