Nok en rettsrunde for Thorsen og Brønnøy over syv dager