Vil bygge sykkelvei for 2,5 millioner kroner

foto
Slik skisseres den planlagte «rundturen» for syklister på Vega. De tykke røde strekene viser allerede eksisterende småveier på øya, mens de stiplete og tynne røde strekene som er merket med «A», «B» og «C» og rød, grønn og blå sirkel viser de planlagte terrengtraseene som må bygges. Foto: Faksimile fra saksfremlegget