Fylket bevilget fire millioner til tømmerkai på Gårdsøya

Det har blitt skipet store mengder tømmer fra Gårdsøya de siste årene. Foto: Simon Aldra