Brønnøy kommune foreslo 1,2 mill. i etterlønn, Thorsen kontret med 3 mill.

foto