Hovedvernombud mener perso­nalar­beid ikke har blitt priori­tert

Hovedverneombud Line Lorentsen ønsker å samarbeide og finne gode tiltak sammen med kommunen, men understreker at dette er noe Vega kommune må ønske å prioritere. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen