Jussekspert etterlyser bedre begrunnelse for lavere straff til samer