Flygeledere har anket dom om pauser etter tap i tingretten

foto