Politiet oppretter sak etter uforklarlig reindød

foto