Oppdrettsanlegg for steinbit må konsekvensutredes

foto
Råknes Gård Sjømat AS varsler oppstart av planarbeid for Råknes matfiskanlegg på Ylvingen. Foreløpig planområde har et areal på cirka 147 dekar.