Brønnøyleden tas inn i Nasjonal transportplan

foto